Jan Jetzes Bakker: ‘Minder ligplaatsen maar een gezonde veestapel’


Foto: Anne van der Woude (Boerderij.nl)


Melkveehouder Jan Jetzes Bakker bouwde nieuwe stallen en voerde enkele verbeterslagen door. Hij vertelt in Boerderij over zijn nieuwe stal, mét Wattersysteem:


Het celgetal daalde van 180 naar 124. Een scala aan maatregelen droeg daaraan bij. Bakker ging drie keer daags melken en introduceerde voorsprayen. Koeien met meer dan 150.000 cellen worden in een aparte groep gehuisvest. De melkveehouder investeerde in het Wattersysteem, voor kiemvrij water. "De waterkwaliteit is flink verbeterd."


Door gebruik te maken van het Watter systeem zijn veehouders verzekerd van altijd schoon water voor hun dieren. Dit bevordert diergezondheid en productie, en vermindert uitval en mastitis. Bent u benieuwd wat Watter op uw bedrijf kan betekenen? Lees hier over de werking of vraag een kennismakingsgesprek aan.

tel. 0592 715 300

 
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

©2020 by Watter B.V.