Goed drinkwater zonder rompslomp


Aan zijn vermeerderingsbedrijf met 1.350 zeugen heeft varkenshouder Herrald Klaassen in het Drentse Coevorden zijn handen meer dan vol. Hij concentreert zich het liefst op zijn varkens en probeert alles daaromheen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dat geldt ook voor de watervoorziening.


‘Goed drinkwater is een essentieel onderdeel van gezonde voeding en welzijn van het dier’, stelt Klaassen. ‘Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Schoon water bij de ingang van de stal betekent niet altijd dat de dieren ook schoon water te drinken krijgen. In de loop der jaren hebben we ervaren dat er snel iets mis kan gaan met de waterkwaliteit. Dat gebeurt vooral in de stal. De waterleidingen in de stal zijn heel gevoelig voor vervuiling. En dat kan een voedingsbodem vormen voor bacteriën, schimmels, virussen en gisten.’

Klaassen vertelt dat hij voor de drinkwatervoorziening gebruik maakt van een eigen bron. ‘Het bronwater dat we oppompen bevat veel ijzer. Het grootste deel daarvan haalt een ontijzeringsinstallatie eruit. Toch is het water dat naar de stallen gaat relatief ijzerrijk. En dat vergroot de kans op het ontstaan van een biofilm in de leidingen.’ De varkenshouder gebruikte in het verleden diverse middelen om de waterleidingen in de stallen te reinigen en schoon te houden. ‘Dat kostte niet alleen veel werk en aandacht, die producten waren ook behoorlijk duur. Een kannetje is zo leeg als je veel waterleidingen hebt schoon te houden.’


Watter-installatie


Sinds vier jaar pakt Klaassen het anders aan. Hij heef het drinkwatersysteem op zijn bedrijf uitgebreid met een Watter-installatie. ‘Het komt er op neer dat er continu een desinfectiemiddel aan het water wordt toegevoegd. Dit betekent dat de varkens altijd over schoon drinkwater beschikken. Ongewenste kiemen en biofilm krijgen geen kans om zich in de leidingen te ontwikkelen.’ Klaassen ging niet over één nacht ijs. ‘We werken graag op basis van feiten. Daarom hebben we na de ingebruikneming van het Wattersysteem meerdere keren watermonsters laten onderzoeken. De uitslagen laten steevast zien dat deze aanpak om het water te desinfecteren goed werkt.’

Nog een groot voordeel van de Watter-installatie is volgens Klaassen het gebruiksgemak. ‘De installatie doet zijn werk zonder dat we er omkijken naar hebben. Het enige wat we moeten doen is af en toe wat zout toevoegen aan de installatie. De Watter-machine maakt ter plekke desinfectiemiddel uit elektriciteit, zout en water.’ Op het bedrijf van de Drentse varkenshouder zorgt Watter voor continuïteit als het gaat om de drinkwaterkwaliteit. ‘In het verleden, toen ik nog met allerlei middelen probeerde de waterleidingen schoon te houden, was dat niet het geval. Het gebeurde regelmatig dat het spul op was, waardoor de kwaliteit van het water achteruitging.’


Financieel voordelig


Ook financieel is Klaassen nu beter af. ‘Natuurlijk heb je te maken met de investering in de machine, maar de terugkerende kosten van aankoop van dure middelen zijn weggevallen. Op de langere termijn is dit een stuk voordeliger.’ Dat de betere waterkwaliteit goed uitpakt voor de technische resultaten staat voor de varkenshouder als een paal boven water, al is dat volgens hem niet cijfermatig te onderbouwen. ‘Voor ons bedrijf is het heel belangrijk dat de zeugen graag water drinken. Dat is essentieel voor een goede melkproductie en daarmee voor goed groeiende biggen. Drinkwater moet bovendien vrij zijn van ongewenste stoffen. Alle energie die een varken nodig heeft om die stoffen onschadelijk te maken, kan het dier beter gebruiken om te groeien. Met de Watterinstallatie zijn we in staat om onze varkens lekker en schoon water aan te bieden.’


Lees het artikel hier op de website van LTO Ledenvoordeel