Wat is E. coli?

Om uit te leggen waarom goede hygiëne en de bestrijding van E. coli belangrijk is, beantwoorden we eerst de vraag: wat is E. coli? De volledige naam van deze bacterie is Escheria coli. In de volksmond ook wel poepbacterie of colibacterie. Het is een groep bacteriën en ze komen voor in de darmen van warmbloedige dieren en mensen. Op die plek hebben ze een functie: bescherming tegen andere schadelijke bacteriën. E. colibacteriën zijn de meest voorkomende verwekkers van urineweginfecties, en er zijn enkele typen die een voedselinfectie veroorzaken. De meest bekende daarvan zijn EHEC en STEC. De meeste typen E. colibacteriën veroorzaken onder normale omstandigheden geen ziekte bij de mens.

E. colibacterie

Het gevaar van de poepbacterie heeft vooral te maken met die minderheid aan E. colisoorten die een gifstof produceren. Dat heet shigantoxine of verocytotoxine. De symptomen van zo’n besmetting zijn meestal diarree en buikpijn. Ook kunnen er bloedingen in de darmen ontstaan. De meeste mensen worden na een aantal dagen weer beter. Ook voor de darmbacterie E. coli geldt net als voor Pseudomonas aeruginosa dat er risicogroepen zijn voor wie de bacterie ernstiger gevolgen heeft.

Net als de Pseudomonas aeruginosa en de Staphylococcus aureus voelen E. colibacteriën zich thuis in biofilm. Dat is een samenwerking met andere micro-organismen in de vorm van een glibberig laagje op een vochtige plek, zoals een waterleiding of bijvoorbeeld stilstaand oppervlaktewater. In biofilm is de poepbacterie nog sterker. Ook in de darmen kan biofilm aanwezig zijn.

De gezondheid van de koe lijdt eronder. In de ergste gevallen heeft de koe pijn en koorts. Ze eet en herkauwt ook minder. Ondertussen gaat de melkproductie omlaag. De ziekte kost melkveehouderijen op die manier veel geld. In heel Nederland is de schade naar schatting meer dan 100 miljoen euro.

De poepbacterie als indicator in de voedingsmiddelenindustrie en veehouderij

Ondanks dat de schade door de E. colibacterie meevalt, wordt er in de voedingsindustrie vaak op getest in het kader van kwaliteitscontrole. Ook de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) test op E. coli. Zij laten besmet voedsel van de markt halen en controleren ook op het naleven van HACCP-hygiëneregels en of bedrijven volgens goede voedselveiligheidsplannen werken. E. coli is duidelijk aantoonbaar en komt zelden alleen. Als er een E. colibacterie ontdekt wordt op een product of bijvoorbeeld in een drinkwatersysteem binnen een veehouderij, wijst het op meer ziektekiemen. Denk aan salmonella, die een stuk minder onschuldig is dan de poepbacterie. In de meeste gevallen gaat er iets mis op het gebied van hygiëne en is het tijd voor actie.

Besmetting met bacteriën komt ook via een andere route. Stilstaand water in een drinkbak bijvoorbeeld, is een bron van ziektekiemen. In drinkbakken en leidingen van watersystemen komen vele bacteriën, virussen, schimmels en gisten voor. Samen vormen ze een glibberig laagje, dat biofilm heet. Biofilm is eigenlijk een samenwerking van al die micro-organismen. Samen staan ze sterker en vormen ze een gevaar voor uw vee.

E. coli in water

In de voedingsindustrie en ook in de veehouderij is de bron van de bacterie of de besmettingsroute vaak via een natte plek, maar het komt ook voor in droge mest. Bij gebruik van proceswater zijn er vaak leidingsystemen die het water op de juiste plek van het productieproces brengt. Waterleidingen zijn plaatsen waar biofilm vormt. Zeker als het water geregeld stilstaat en bacteriën de kans krijgen zich aan de oppervlakte te hechten. In de veehouderij zijn er watergeefsystemen die met hetzelfde gevaar te maken hebben. E. colibacterie met antibiotica bestrijden op eetbare producten is geen optie. Bovendien zijn er veel typen die antibioticaresistent zijn. In de veehouderij wordt wel gebruik gemaakt van antibiotica, met weinig effect. Als het drinkwater vervuild raakt en alle dieren drinken uit dezelfde nippels of drinkbakken blijft die besmettingsroute intact.

Met Watter hebben we een oplossing die geknipt is voor deze specifieke situaties. Het is een systeem waarmee u zelf biologisch afbreekbaar en drinkbaar desinfectiemiddel maakt van water, zout en elektriciteit. Het systeem zet deze ingrediënten door middel van elektrolyse om in desinfectiemiddel. Het middel bevat HOCl als meest actieve stof in hele lage doseringen. Met elkaar ruimen ze die micro-organismen E. coli en salmonella op. Virussen, schimmels, gisten en nog vele andere bacteriën verdwijnen uit het water. Watter Disinfection Solution is een uitstekend middel voor mens, dier en milieu en toe te passen voor proceswater, drinkwater voor het vee, maar ook als desinfectiemiddel in gezondheidszorg, of waar dan ook.

Eerst zien dan geloven? Dat mag.

Watter wordt op dit moment onder meer ingezet als:

  • Drinkwater en desinfectiemiddel bij veehouderijen;
  • Desinfectiemiddel op eieren door middel van vernevelen;
  • Desinfectie van oppervlakten en ruimtes in verzorgingshuizen;
  • Proceswater in de aardappelverwerking (onder meer het wassen en snijden);
  • Proceswater en ingrediënt in de productie van lijm en verf.

Aardappelproducten zijn langer houdbaar. Vee is gezonder en productie van vlees en melk gaat omhoog. Werken met desinfectiemiddelen is veiliger en bespaart tijd. Eieren gaan salmonellavrij de winkel in en kinderen worden niet meer ziek van knutselen. Dat zijn de resultaten waar wij het voor doen. Behalve deze, zijn er de testresultaten die aantonen dat Watter werkt op vele micro-organismen. TNO testte Watter en het middel staat officieel geregistreerd op de Europese artikel 95 lijst voor werkzame stoffen (PT1-5).

Zelf testen wat Watter voor uw bedrijf of zorginstelling kan verbeteren? U kunt een apparaat op proef krijgen.

ZOEKT U NOU EEN OPLOSSING TEGEN E.COLI?

Neem dan snel contact op!