Overslaan en ga direct naar de inhoud

Melkveehouder laat kansen liggen in de drinkbak

De Nederlandse melkveehouder onderschrijft het belang van schoon drinkwater, maar actie om er iets aan te doen blijft te vaak uit. 

Uit een enquête onder bijna 300 kijkers van het webinar Optimaal Stalklimaat blijkt dat er voor de melkveehouder nog veel kansen liggen op verbetering in de drinkbak. Vrijwel elke ondervraagde (96,1%) geeft aan dat de kwaliteit van het drinkwater impact heeft op het welzijn en de productie van het vee. Actie vanuit de melkveehouder blijft echter uit: meer dan de helft van de ondervraagden (52,4%) heeft nog nooit een watermonster uit de drinkbak genomen, terwijl negen op de tien melkveehouders zegt meer aandacht aan het drinkwater voor hun koeien te moeten besteden (88,5%). Een ongekend cijfer in de veehouderij: bij varkens- en pluimveehouderijen is het heel normaal om elk kwartaal monsters te nemen op de drinkplek van de dieren.

Arjan Koop, directeur van Watter BV, heeft hiervoor een logische verklaring. Met zijn bedrijf richt hij zich op drinkwaterhygiëne in de veehouderij en hij ziet dat vaak de juiste begeleiding mist voor een gerichte aanpak op het melkveebedrijf. “Bij de meeste boeren, maar ook hun adviseurs, is er niet altijd de juiste kennis waar en hoe het water verslechtert. Het regelmatig schoonborstelen van de drinkbakken is bijvoorbeeld grotendeels symptoombestrijding. Dit maakt het water niet bacterievrij en de biofilm in de leidingen wordt evenmin aangepakt. Daarnaast uit ik mijn zorgen over de opmars van chemicaliën. Deze zijn vaak duur, onveilig en worden regelmatig niet goed ingezet.”

In het webinar, dat hier volledig is terug te kijken, zet Koop uiteen hoe het precies kan dat er biofilm in de leidingen groeit en op welke wijze dit te verhelpen is. “Uiteraard is het een fantastische begin als boeren monsters gaan nemen uit de drinkbak. Maar bedenk ook alvast welke stap je erna zet als het drinkwater niet goed blijkt. Om het water tot en met de drinkbak schoon te houden zou je de bacteriën structureel moeten verwijderen met veilige desinfectie.”