Overslaan en ga direct naar de inhoud

Wat is microbiologische vervuiling?

Er is sprake van microbiologische vervuiling als er meer micro-organismen in het (proces)water of op oppervlakken worden geconstateerd dan dat gewenst of toegestaan is. Deze micro-organismen, bestaande uit bacteriën, schimmels, gisten en virussen, kunnen een negatieve invloed hebben op de gezondheid van mens en dier en/of op de houdbaarheid van uw producten. Voorbeelden van wat we regelmatig tegenkomen in dat laatste geval, is dat verpakkingen bol kunnen gaan staan, er nare geurtjes ontstaan of er is sprake van smaakafwijking.

Hoe is microbiologische vervuiling te detecteren?

Afhankelijk van waar u vermoedt dat de verontreiniging optreedt, kunnen er samples worden genomen. Dit kan in de vorm van watermonsters als het gaat om proceswater of swabs als het gaat om oppervlakken. Vaak worden oppervlakken verontreinigd door het water waarmee het gespoeld of schoongemaakt wordt. In de waterleiding vormt biofilm, een samenwerking van micro-organismen die naast contaminatie, ook kunnen zorgen voor verstoppingen en bijvoorbeeld corrosie.

Microbiologische gevaren in de HACCP

Het voedingscentrum definieert een HACCP als volgt: HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Bij het verwerken van voedingsmiddelen kunnen er dingen mis gaan, wat de veiligheid van ons eten in gevaar brengt. Bedrijven die voedsel produceren of verwerken moeten mogelijke risico’s beschrijven in een voedselveiligheidsplan. Dit is een HACCP-plan. Alle voedselverwerkers zijn verplicht een HACCP-plan op te stellen. HACCP valt onder de Europese wetgeving.

Die 'hazards' worden onderverdeeld in chemische, fysische en microbiologische gevaren:

 • Microbiologische gevaren: bacteriën, schimmels, virussen en parasieten.
 • Chemische gevaren, oftewel schadelijke stoffen: dioxines, zware metalen, schimmelgifstoffen, resten bestrijdingsmiddelen, enzovoorts.
 • Fysische gevaren: glas, botdeeltjes, scherpe metaal- of houtdeeltjes, enzovoorts.

Watter geeft u de mogelijkheid om uw microbiologische gevaren vanuit het water automatisch onder controle te krijgen met het Watter-systeem.

Advies nodig?

De microbiologen van Watter kunnen u helpen met het doen van microbiologisch onderzoek. Vraag naar de mogelijkheden.

Hoe is microbiologische verontreiniging te bestrijden?

Micro-organismen zijn levende wezens. Om die te doden heb je een biocide (bio = leven, cide = vernietiging) nodig. Onder biocides wordt door het Ctgb verstaan; stoffen of mengels die:

 • één of meer werkzame stoffen bevatten of genereren,
 • en bestemd zijn om schadelijke of ongewenste organismen variërend van bacteriën en virussen tot schimmels of ratten te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of voorkomen.

Biociden worden onderverdeeld in 22 producttypen. Daaronder vallen bijvoorbeeld houtverduurzamingsmiddelen, aangroeiwerende verven, desinfectiemiddelen en insecticiden. (bron)

In het geval van microbiologische vervuiling heeft u een desinfectiemiddel nodig dat dus toegelaten is volgens het Ctgb voor de specifieke toepassing waarvoor u het wenst te gebruiken (product type). Bij oppervlakken gaat dat om PT2, op het gebied van watersystemen gaat het om PT4.

Hoe kiest u het juiste desinfectiemiddel?

Is de microbiologische vervuiling eenmaal in kaart gebracht, kunt aan de slag gaan met een bestrijdingsplan en het selecteren van het juiste desinfectiemiddel. Er is een grote verscheidenheid aan producten en merken beschikbaar op de markt. Waar u goed op moet letten is de effectiviteit van het product jegens het type micro-organisme dat u wenst te bestrijden. Sommige middelen zijn uiterst effectief tegen bacteriën, maar creëeren bijvoorbeeld een fijne omgeving voor schimmels in het geval van zuren. Ook moet u goed letten op de toegestane dosering en of u daarmee voldoende reductie haalt om besmetting te voorkomen.

Belangrijk om te weten is dat de meeste desinfectiemiddelen op de gevaarlijke stoffen lijst staan. Dat betekent dat ze bij direct contact schadelijk zijn voor mens, dier en/of milieu. Wilt u één van deze CMR-stoffen gebruiken, zitten daar verplichtingen aan. Zo moet u het gebruik en alle maatregelen daaromtrent opnemen in uw RI&E. Zowel de Nederlandse Arbeidsinpectie, als het ILT en het NVWA controleren streng op het gebruik van gevaarlijke stoffen. Op de website Zelfinspectie.nl ziet u de stappen die u moet doorlopen om het gebruik van CMR-stoffen zo veilig mogelijk in uw bedrijf in te voeren, globaal gezien zijn dat deze:

 • Inventariseer en beoordeel alle stoffen
 • Neem de juiste maatregelen
 • Zorg voor een goede borging

De ideale situatie: geen CMR-stoffen, wel effectieve desinfectie

Watter biedt u de perfecte oplossing voor duurzame, effectieve desinfectie, zonder het gebruik van CMR-stoffen en de bijbehorende administratie en investering. Met onze desinfectieoplossing zorgen we voor continue bestrijding van microbiologische vervuiling in uw waterleidingen, zodat u zeker weet dat de biofilm in uw waterleidingen niet meer terug kan groeien. En omdat het middel dat gebruikt wordt, bij u op locatie geproduceerd en automatisch gedoseerd wordt, heeft u er geen omkijken meer naar.
De voordelen op een rij:

 • Geen CMR stof, vriendelijk voor mens, dier en milieu
 • Duurzaam geproduceerd uit water, zout en stroom
 • Geen opslag van gevaarlijke chemicaliën meer, omdat u zelf produceert hoeveel u nodig heeft
 • Effectieve desinfectie zonder residuen als chloraat

Interessant?

Vraag naar de mogelijkheden

Meer weten over deze unieke manier van desinfecteren? Neem dan contact op met onze specialisten.