Overslaan en ga direct naar de inhoud

Legionella pneumophila is een bacterie die zich in water kan ontwikkelen en die besmettelijke longontstekingen, bekend als legionellose, kan veroorzaken. De bacterie kan worden aangetroffen in waterbronnen zoals warmwaterbronnen, airconditioningsystemen, waterreservoirs en sproei- en besproeiingssystemen.

Hoe ontstaat Legionella in waterleidingen?

Legionella kan zich ontwikkelen in waterleidingen wanneer ze in contact komen met water met een temperatuur tussen 20-45°C. De bacterie vermenigvuldigt zich snel bij deze temperaturen, vooral als er niet voldoende beweging en/of filtratie is. Dit betekent dat legionella zich kan ontwikkelen in gedeeltes van het waterleidingsysteem waar water stilstaat, zoals opstoppingen, verzamelbekkens en opslagtanks.

Andere factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van legionella in waterleidingen zijn:

  • Biofilm: Legionella kan zich nestelen in de biofilm die zich kan vormen in de waterleidingen. Biofilm is een dunne, beschermende laag van bacteriën en micro-organismen die zich op oppervlakken van waterleidingen kunnen vestigen.
  • Waterkwaliteit: Legionella kan zich ontwikkelen in water met een hoog gehalte aan organische verontreinigingen, zoals bezinksel en afvalstoffen.
  • Warm water: Warm waterbevoorrading, zoals warm waterverwarming, verhoogt de kans op legionella-ontwikkeling.
  • Lage stroom: Legionella-bacteriën kunnen zich vermenigvuldigen in delen van het waterleidingsysteem waar de waterstroom traag is, zoals in stilstaand water of in de verzamelbekkens.

Om de ontwikkeling van legionella in waterleidingen te voorkomen, is het belangrijk om regelmatig te ontsmetten en te filteren en de waterkwaliteit te controleren.

HOCl als duurzaam en effectief desinfectiemiddel

Een uitstekende methode om Legionella pneumophila te bestrijden in water is het gebruik van hypochloorzuur (HOCl) als desinfectiemiddel. HOCl is een oxiderend middel dat uiterst effectief is in het doden van een breed scala aan bacteriën en virussen, waaronder Legionella pneumophila. Het is een veilige en milieuvriendelijke optie en veroorzaakt geen bijproducten zoals trihalomethanen, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het is belangrijk om het juiste concentratieniveau van HOCl te bepalen en het water lang genoeg te behandelen om de bacterie te doden. HOCl kan een uitstekende optie zijn voor plaatsen waar chloor niet gebruikt kan worden, zoals drinkwaterinstallaties voor vee.

Op locatie te genereren met het Watter-systeem

Het Watter-systeem is een in situ desinfectietechnologie. In situ is Latijn voor ter plekke. Door uw desinfectant op locatie zelf te produceren, sluit u daarmee een aantal schakels uit in het proces, door inkoop, opslag en tranport van de normaliter gevaarlijke stoffen overbodig te maken. Een grote stap voorwaarts in duurzaamheid dus! En omdat ons systeem, middels electrolyse, het desinfectiemiddel produceert met water en zout als grondstoffen, is het proces milieuvriendelijker en duurzamer is dan andere desinfectiemethoden.

Let op de toepassing

Biocidewetgeving in Nederland

In Nederland geldt de Biocidewetgeving, die de toelating en verkoop van biociden regelt. Biociden zijn stoffen die worden gebruikt om schadelijke micro-organismen te doden of te onderdrukken. Hieronder valt ook het middel dat het Watter-systeem gegenereerd.

Zoals geregistreerd bij het Ctgb is het gebruik van in situ gegenereerde desinfectiemiddelen alleen toegestaan voor bepaalde producttypes (PT). In veel gevallen wordt bij legionallebestrijding water gedesinfecteerd dat bestemt is voor menselijke consumptie (PT5) en is hierdoor aanzienlijk strikter gereguleerd dan andere producttypes. Momenteel is het gebruik van het Watter-systeem voor drinkwater voor mensen nog niet toegestaan. Dat betekent niet dat het niet kan, maar zal het leidingsysteem is gespoeld moeten worden, voordat de waterfaciliteiten weer gebruikt kunnen worden. Watter heeft wel een officiele toelating voor de desinfectie van drinkwater voor dieren, onder toelatingsnummer N-16301

Het Watter-systeem is wel toegestaan voor andere producttypes onder de in situ uitzondering voor PT2 t/m 4. Dit omvat toepassingen zoals water voor industrieel en landbouwgebruik, water voor koel- en verwarmingstoepassingen en water voor recreatieve doeleinden.