Overslaan en ga direct naar de inhoud

Ook met leidingwater nog vervuiling aan de nippel!

 

De meeste bacteriën groeien in de leidingen in de stal. Hoewel het leidingwater schoon binnenkomt, raakt het in de stal alsnog vervuild. Ongeacht de oorsprong van uw water dient u de leidingen te reinigen. Dit kan veilig, voordelig en zonder chemicaliën. Door de waterleidingen te ontsmetten met behulp van het Wattersysteem verbetert de kwaliteit van het drinkwater en daarmee de diergezondheid.

Nooit meer dure zuren en giftige chemicaliën in het water? Ontdek het Watter systeem.

Kwaliteit aan de drinknippel is doorslaggevend

Het water wat het varken of pluimvee drinkt komt uit de nippel, niet uit de leiding voorin de stal. Bij zowel bron- en leidingwater geldt dus dat het water aan de nippel schoon moet zijn. Schoon betekent: goede chemie en microbiologie. Het gehalte aan ijzer, mangaan, etc is in de hele leiding hetzelfde, maar het aantal kiemen dat groeit in de leidingen neemt snel toe in de warme stal.

Chemische kwaliteit

De chemische kwaliteit van leidingwater wordt door de waterleidingmaatschappij gewaarborgd. Dit betekent dat dat altijd goed zit. Bij grondwater wordt er vaak apparatuur gebruikt om de chemische kwaliteit van het water in orde te maken (zoals ontijzeraars). Deze apparatuur doet niks aan de bacteriën en andere ziekteverwekkers. Ook het ontgassen van grondwater door middel van beluchten maakt het water niet kiemvrij. Logisch, want die vervuiling zit in de leiding ná de bronwaterpomp.

"Schoon water bij de ingang van de stal betekent niet altijd dat de dieren ook schoon water te drinken krijgen. Wat dat betreft, zou de IKB-regeling wel iets uitgebreider mogen zijn”,

zegt Guillaume Counotte, chemicus en toxicoloog in dienst van GD.

Kiemen in het water

Bacteriën en andere kiemen groeien in de leidingen in de stal. Oók bij gebruik van leidingwater. Buffervaten, tyleen waterleidingen, een warme stal, medicijnen en andere toevoegingen zorgen ervoor dat het er groei is van vervuiling in de leidingen. Ongeacht de oorsprong van het water en de kwaliteit van binnenkomst. Daarbij telt wel mee dat een slechte chemisch kwaliteit, zoals een teveel aan ijzer, bijdraagt aan snellere groei van kiemen en een grotere kans op biofilm.

Hoe schoon is het water bij u aan de nippel? Ontdek wat Watter voor u kan doen!

Biofilm

Bacteriën en schimmels in het water verhogen het risico op verspreiding van ziekteverwekkers in de stal en verhogen daarmee de kans op infecties. De biofilm is een goede schuilplaats voor ziekteverwekkers zoals bijvoorbeeld Salmonella en E. coli, die een risico vormen voor diergezondheid. Bovendien kan de slijmlaag zorgen voor verstoppingen en vernauwingen in de leidingen waardoor ook de beschikbaarheid van drinkwater in het geding kan komen. Helaas is biofilm in de leidingen van buitenaf niet zichtbaar, daardoor zijn veel mensen zich niet bewust van de aanwezigheid en bijbehorende risico’s. Bovendien zijn lang niet alle desinfectiemiddelen in staat om de biofilm op te ruimen.

Dick Pannenkoek van Selko: Een beetje aanzuren werkt averechts, het zuur is dan juist een goede voedingsbodem voor de groei van bacteriën.” en “Spoelen met chloor doodt bacteriën, maar dat lost een biofilm niet op

Conclusie

Voor zowel bron- als leidingwater geldt dat de kwaliteit uit de nippel doorslaggevend is voor de gezondheid van het varken en pluimvee. De chemische kwaliteit van leidingwater is altijd goed, voor bronwater vereist dat soms extra investeringen als een ontijzeraar of beluchter. Op de microbiologische kwaliteit heeft de oorsprong van het water weinig invloed, omdat de vervuiling pas optreedt in het waterleidingsysteem. Het is daarom belangrijk om de kwaliteit vanuit de nippel goed voor elkaar te hebben. Want dat komt uw dieren en uw portemonnee ten goede!