Overslaan en ga direct naar de inhoud

‘Schoon drinkwater vee hoort bij duurzaam boeren’

Dit jaar nam melkveehouder André Schilder in Spierdijk (Noord-Holland) een nieuwe stal voor zijn melkvee in gebruik. Het is een stal die zich onderscheidt door aandacht voor duurzaamheid op alle vlakken.

Bij varkenshouders en pluimveehouders kom je Watter-installaties volop tegen, maar de toepassing is ook al jarenlang in opmars bij melkveebedrijven. Bij de bouw van de stal van André Schilder is vooral gebruik gemaakt van duurzame materialen en technieken en was er aandacht voor inpassing in het landschap. De inrichting van de stal is diervriendelijk met ruime, zachte ligboxen, brede looppaden en koeborstels. Emissie van ammoniak is minimaal door een emissiearme vloer van half beton, half rubber. Aan de stal is een monomestvergister gekoppeld die gas produceert uit dagverse mest en daarmee elektriciteit opwekt. ‘Wij hechten veel waarde aan duurzaam boeren’, vertelt melkveehouder Schilder. ‘Dat betekent onder meer dat wij onze dieren zo goed mogelijk willen verzorgen. Essentieel daarbij is een goede drinkwatervoorziening.’ Sinds vorig jaar werkt Schilder met het Watter-systeem. Dit is een installatie die ter plekke een desinfectiemiddel maakt en toevoegt aan het water.

‘Zuiver en schoon drinkwater voor rundvee is de basis voor een gezond dier. Dat wordt nog wel eens onderschat’, zegt Schilder. ‘Ook zelf maakte ik me jarenlang niet zo druk over de drinkwaterkwaliteit.’ Dat veranderde met de komst van de nieuwe stal. Die ging gepaard met een groei van de melkveestapel van 140 naar 240 koeien. ‘Daarmee nam de behoefte aan drinkwater voor het vee fors toe’, vertelt hij. ‘We werken met water uit een eigen grondwaterbron. Die kan maximaal 1,5 kuub per uur leveren. Op piekmomenten, direct na het melken, is dat niet voldoende. Dan drinken de koeien soms meer dan 3 kuub per uur. Om dit verschil te ondervangen, heb ik vorig jaar een paar buffervaten laten installeren. De vaten zorgen ervoor dat er ook op piekmomenten altijd voldoende water voor de koeien is’, legt Schilder uit. ‘Toen ik vorig jaar af en toe eens in die vaten keek, schrok ik van de mate van vervuiling. Ik ben me gaan oriënteren op mogelijkheden om te bereiken dat mijn koeien gegarandeerd schoon water te drinken krijgen.

Via collega’s kwam ik op het spoor van Watter.’ Hij ging niet over één nacht ijs en vergeleek verschillende systemen. ‘Ervaringen van andere boeren met Watter zijn zeer positief. Bovendien vergt het systeem weinig onderhoud en is het elektriciteitsverbruik laag.’ Dat zijn koeien daadwerkelijk gezonder zijn of beter produceren sinds de installatie van het Wattersysteem kan Schilder niet met cijfers staven. ‘De melkproductie is het afgelopen jaar gestegen, maar ook de nieuwe stal zal daarbij ongetwijfeld een rol spelen. Wat ik in ieder geval waarneem, is dat het water schoon en helder is; dit blijkt ook uit analyses. En dat de koeien het water heel graag drinken.’

Bron: LTO Ledenvoordeel (2020)