Overslaan en ga direct naar de inhoud

Hoe erg is het corona virus?

 

Dit bericht is eerder gepubliceerd op 27 februari 2020 via watter.nl

In de afgelopen weken heeft het Corona-virus zich verspreid naar Europa, zelfs tot 20 kilometer van de grens met Nederland. Aangezien de kans dat er ook in Nederland een besmetting plaatsvindt aardig groot is, treffen de overheid en het bedrijfsleven maatregelen om de impact zo klein mogelijk te houden. Daarbij worden er belangrijke lessen geleerd uit het verleden: in de laatste 20 jaar zijn er namelijk al vier vergelijkbare virus-uitbraken geweest: SARS (2003), de Mexicaanse griep (2009), ebola (2014) en MERS (2015). Al deze uitbraken zijn adequaat aangepakt en dat biedt geruststelling voor de aanpak van het Corona virus.


Gelijkenissen en verschillen

De impact van een virus wordt doorgaans bepaald door twee factoren: de snelheid van besmetting en het aantal sterfgevallen. Ironisch genoeg werken ze elkaar tegen: als het virus te heftig is krijgt het weinig kans om zich te verspreiden. Zo kent ebola een erg hoge mortaliteit (>50%) maar heeft het relatief weinig personen kunnen besmetten (~13.750). De Mexicaanse griep daarentegen heeft meer dan 60 miljoen mensen besmet. De mortaliteit lag echter slechts rond de 0,05%. Het Coronavirus is vooral erg besmettelijk, zoals de video onderaan laat zien. De mortaliteit is nog niet goed te bepalen, maar wordt relatief laag geschat op 2%.


Voorzorgsmaatregelen

Gegeven de besmettelijkheid van het virus lijkt het onvermijdbaar dat het virus ook in Nederland terecht zal komen. Het is raadzaam om een goede voorbereiding te treffen. Op individueel niveau betekent dat vooral een goede hygiëne: regelmatig handen wassen (en eventueel desinfecteren), hoesten en niezen in de elleboogholte en het gebruik van papieren zakdoekjes. Het grootschalig desinfecteren van oppervlaktes en openbare ruimtes, evenals het gebruik van antibiotica heeft totaal geen zin, zoals we al in een eerder bericht schreven.

Al met al is het Corona-virus een ontzettend besmettelijk virus, met een relatief laag sterftepercentage. Door de juiste preventieve hygiënemaatregelen blijft het virus beheersbaar en dus geldt ook nu het aloude gezegde: voorkomen is beter dan genezen.

Lees hier meer over de aanpak van het corona virus in China en hoe zit het eigenlijk met corona en dieren?