Overslaan en ga direct naar de inhoud

Onderzoek: Beter boeren met schoon water

Onderzoek effect Watter machine bij melkveebedrijven:

Verhoog uw melkproductie met 1,5kg per koe, per dag!

Dat de kwaliteit van het water in de drinkbak bepalend is voor de gezondheid van het melkvee wordt al door de meeste melkveehouders erkend. Een grootschalig onderzoek naar de melkproductie blijkt dit te onderschrijven: een bedrijf met goed water heeft gemiddeld een 1,5 hogere BSK. Voor een gemiddeld bedrijf van 100 koeien levert dit meer dan €20.000 euro per jaar extra op.

Wat is de BSK?

BSK staat voor BedrijfStandaardKoe. Met andere woorden, het gemiddeld aantal kilogram melk dat een ‘gestandaardiseerde’ koe, per dag produceert op het betreffende melkveebedrijf. De uitslag van ons onderzoek geeft dus aan dat melkveehouders met een Watter machine gemiddeld 1,5kg per dag, per koe meer melk produceren.

Uitslag onderzoek

BSK zonder Watter BSK met Watter
43,6 45,1

180 diverse bedrijven onderzocht

Maar liefst 180 melkveebedrijven, verspreid door heel Nederland, zijn onderzocht op hun waterkwaliteit op de drinkplek een hun productiecijfers vergeleken voor en na het behalen van door IKB goedgekeurd water. Hieruit bleek dat de regio of grootte van de veestapel geen invloed had, maar juist de oorsprong van het water; bijvoorbeeld leiding-, bron- of oppervlaktewater, wel. Volgens microbioloog Tim van den Toorn is dat logisch te verklaren: ‘Zoals al eerder is aangetoond vindt de meeste vervuiling met bacteriën plaats in de stal, via biofilm in de leidingen. In die zin is de oorsprong van het water geen garantie van schoon water in de bak. We zien echter wel dat de biofilm beter groeit bij bedrijven met bron- en oppervlaktewater door onder meer verhoogde concentraties ijzer, mangaan en organisch materiaal.

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden

Om de kwaliteit van het drinkwater te bepalen zijn er door het IKB bepaalde normen opgesteld. Schoon drinkwater mag volgens deze normen maximaal 10.000 bacteriën per milliliter bevatten. Uit het onderzoek van Watter BV blijkt nu dat melkveebedrijven die onder deze grens zitten beter presteren. Het is zelfs aannemelijk dat hoe minder kiemen er aanwezig zijn, hoe groter de productieverbetering is. Van den Toorn zegt hierover: “Het natuurlijke afweersysteem van een dier is prima in staat om lichaamsvreemde bacteriën te weerstaan. Ziekteverschijnselen tonen zich vaak pas als de ziektemakers het winnen van de afweercellen. Maar tot die spreekwoordelijke emmer overloopt, verspilt het dier ook veel energie aan de weerstand tegen deze bacteriën. Kostbare energie uit voer dat ook aan de productie besteed had kunnen worden.

Benieuwd hoe u schoon water in de drinkbak garandeert? Klik dan hier.