Overslaan en ga direct naar de inhoud

Optimale resultaten met schoon water

“Al draait het nog zo goed, volgens mij zijn er altijd aspecten die beter kunnen. Daarom houd ik graag een open blik voor innovaties: zo blijf je het optimale uit dieren en jezelf halen.” Koen van Rooijen is een vooruitstrevende melkveehouder. Op het gezinsbedrijf in Overschild (Gr.) zijn er circa 200 koeien aanwezig die elk gemiddeld 11.000 liter melk per jaar produceren.

Schone drinkbak

“Elke dag tussen de dieren werken is een ontzettend plezierig voorrecht,” vertelt Van Rooijen, “Tegelijkertijd runnen we wel een bedrijf, en dat betekent dat er oog is voor rendement en investeringen. Om beter te presteren dan het gemiddelde is het noodzakelijk om de koeien zo goed mogelijk te verzorgen. Dat houdt niet alleen in dat er op productie wordt gestuurd, maar ook dat de hygiëne op orde is. Hierdoor wordt de weerstand van de dieren niet onnodig belast.” Eén van de aspecten die recentelijk meer aandacht kreeg op het melkveebedrijf is het drinkwater voor de dieren.

Water, het grootste deel van het rantsoen

“Een hoogproductieve koe drinkt namelijk al gauw 150 liter water per dag.” legt de melkveehouder uit, “Het is dus het grootste deel van het rantsoen, maar ontvangt vaak het minste aandacht.” Bij veel melkveehouderijen is er nog weinig zicht op de kwaliteit in de drinkbak, of weet men niet precies wat er aan te doen valt. Zo ook bij Van Rooijen: “Het was me al jaren een doorn in het oog dat het water in de drinkbak een onfrisse geur had. Zo bleef mijn handen na het schoonmaken van de bakken wel een half uur stinken. Ik had het gevoel dat het beter moest, maar het duurde even voor we de oplossing hadden gevonden."

De stank die Koen beschrijft wordt veroorzaakt door bacteriën in de waterleidingen en drinkbakken. Deze zetten zich af tegen de wanden en vormen een slijmerige aanslag: biofilm. Bij veel bedrijven worden de bakken regelmatig schoon geborsteld, maar komt de aanslag gauw terug. Dit komt doordat de leidingen vervuild blijven, waardoor water dat vers de bak instroomt alweer besmet is. Aanpassingen zoals het overschakelen naar hoge druk en leidingwater bleken daarom niet afdoende.

“Enkele jaren geleden kwamen we met Watter in contact. Het sprak me aan dat we hun systeem eerst konden proberen om te beoordelen wat het effect was op ons bedrijf. Het Watter systeem maakt van water een desinfectiemiddel dat automatisch mee wordt gegeven aan het water in de leidingen. Hierdoor wordt niet alleen de bak gereinigd, maar verdwijnt ook de biofilm in de leidingen zelf.”

Resultaat in drinkbak leidt tot halvering celgetal

Al gauw werd het gewenste effect bereikt, vertelt de melkveehouder: “In eerste instantie zag je het water in de bakken helderder worden. Daarnaast bleef de aanslag in de bakken na het borstelen weg en sinds die eerste weken is het ook niet meer teruggekomen. Dit toont aan dat de biofilm in de leidingen is verdwenen. Bovendien is dit ook bevestigd door watermonsters die we uit de drinkbak hebben genomen.”

Aan de koeien merkte Van Rooijen vervolgens dat de gezondheid in de breedste zin van het woord is verbeterd. “Doordat het water nu vrij is van nare bacteriën heb ik de zekerheid dat de dieren het drinken zonder er ziek van te worden. Vrij snel na de installatie van het Watter systeem halveerde het celgetal. Als daarbij ook het management en het voer op orde is heb je een gezonde, productieve veestapel. Het schone water is daarbij de basisvoorwaarde om optimaal te presteren en zo verdient het Watter systeem zich snel terug.”

Zelf het Watter-systeem uitproberen?

Watter biedt melkveehouders de kans om het Watter-systeem vijf maanden vrijblijvend op proef te nemen. Iets voor u?