Overslaan en ga direct naar de inhoud

Mythe ontkracht: leidingwater zorgt niet voor schoner drinkwater dan grondwater

Iedereen gaat er altijd vanuit dat leidingwater schoner is dan grondwater, maar is dat wel echt zo? Bij Watter hebben we een analyse gedaan op basis van onze eigen gegevens en hebben we de resultaten voor u op een rijtje gezet. Dus twijfelt of de microbiologische kwaliteit van het water beter is als u leidingwater of grondwater gebruiken, wij geven u het antwoord!

Drinkbak koe

Grondwater of leidingwater

Om goed te begrijpen wat nou de verschillen zijn, is het handig eerst beide soorten water te definiëren. Grondwater is water dat in de grond zit, wat zich bevindt in bodems en gesteentes. Dit water komt meestal uit de lucht vallen als neerslag, wat ook wel meteorisch water wordt genoemd. Grondwater kan vrijkomen bij metamorfe reacties diep in de aardbol of bij het vrijkomen van magma. Om grondwater te gebruiken als drinkwater dient een bron aangeboord te worden, waar het water uit omhoog gepompt wordt. Dit water bevat vaak veel chemische vervuiling zoals kalk, ijzer of mangaan, waardoor het vaak eerst nog onthard en behandeld moet worden, voor het als veedrinkwater gebruikt kan worden.

Leidingwater is water dat vervoerd wordt door leidingen, wat in Nederland afkomstig is uit oppervlakte- en grondwater. Het water wordt gewonnen door waterleidingbedrijven en zij zuiveren het water tot drinkwater. Dit water wordt vervolgens getransporteerd via waterleidingen door middel van druk, zodat het gemakkelijk uit de kraan komt bij de consument, of dus uw veehouderij. De naam leidingwater ontleent zich aan dit proces.

Aantal kiemen leidingwater en grondwater

Resultaten monstersnames

Omdat leidingwater meestal gezuiverd is door de waterleidingbedrijven, gaan mensen er vaak vanuit dat leidingwater schoner drinkwater is dan grondwater. Stel men zou watermonsters nemen bij het tappunt, dan klopt dat vaak ook. Bij watermonsters bij het drinkpunt zeggen onze gegevens toch iets anders. Bij een proefperiode van ons systeem nemen onze microbiologen altijd meerdere monsters bij het drinkpunt. Anders kunnen we immers de verbetering niet aantonen. Uit deze gegevens is gebleken dat het verschil tussen leidingwater en grondwater eigenlijk niet eens te zien is. Zo is het gemiddelde aantal kiemen van bedrijven op grondwater zelfs iets lager dan bij bedrijven op leidingwater. Omdat dit verschil zo klein is kunnen we het als niet relevant beschouwen. In beide gevallen zitten de gemiddelden ruim boven de grenswaarde wat IKB Rund en Royal GD als goed drinkwater beschouwt. Zie daarvoor de grafiek hier links. Sterker nog, ze hebben maar liefst vijftien keer het aantal kiemen dan de grenswaarde van 10.000 kve/ml.

Wilt u ook beter water voor uw vee?

Kijk dan wat wij voor u kunnen betekenen door op de knop hiernaast te klikken!