Overslaan en ga direct naar de inhoud

Gevaarlijke stoffen ontdekt in desinfectiemiddelen

 

Een recente publicatie maakt bekend dat de US Food and Drug Administration, vergelijkbaar met de NVWA in Nederland, de gevaarlijke stoffen methanol en 1-propanol heeft aangetroffen in verscheidene desinfectiemiddelen.

Methanol en 1-propanol behoren tot de chemische groep van alcoholen. In tegenstelling tot ethanol, het type alcohol in bier en wijn, zijn dit echter erg giftige stoffen. Zo wordt methanol bijvoorbeeld juist toegevoegd aan spiritus om het ondrinkbaar te maken. Gebruik van desinfectiemiddelen met deze verbindingen kan leiden tot onder meer blindheid.

Markt overspoeld met illegale middelen

Eerder liet het Europese Chemisch Agentschap ook al een waarschuwing uitgaan over het grote aantal illegale producten dat de markt overspoeld. Veel van deze producten zijn niet-werkzaam en bij verkeerd gebruik zelf schadelijk voor de gezondheid, door het creëren van een schijnveiligheid.

Het RIVM adviseert om regelmatig de handen te wassen met water en zeep. Enkel bij gebrek aan water en zeep kan worden overwogen om een handdesinfectiemiddel te gebruiken.