Overslaan en ga direct naar de inhoud

70% Watter Desinfectiemiddel voldoende voor Log 5

In onafhankelijke, GLP-conforme effectiviteitsonderzoeken voor het Europees dossier is aangetoond dat zelfs 70% Watter Desinfectievloeistof effectief genoeg is om verscheidene micro-organismen met met meer dan 99,999% te reduceren: de hoogste behaalbare score. Dit betekent dat er minder desinfectiemiddel gebruikt kan worden voor hetzelfde resultaat en dit ons dus nog duurzamer maakt. Het onderzoek is uitgevoerd door Eurofins BioPharma.

Continue ontwikkeling

Al meer dan tien jaar werkt Watter aan een wereld waarin gevaarlijke chemicaliën overbodig zijn. Dit doet het door inzet van in-situ desinfectie: een technologie waarbij ter plekke een desinfectiemiddel wordt geproduceerd uit water en zout. Binnen de wereld van desinfectiemiddelen is de effectiviteit, in combinatie met de veiligheid, van een middel één van de belangrijkste eigenschappen. Hoe minder desinfectiemiddel er gebruikt hoeft te worden, hoe minder terecht komt in proceswater en milieu, wat niet alleen kostenbesparend is, maar ook leidt tot veel minder residuen en dus een schoner en veiliger product.

Onafhankelijke bevestiging

De vooruitgang die het interne Research & Development team boekt dient ook onafhankelijk te worden bevestigd. Dit gebeurt aan de hand van zogeheten EN-normen. Dit zijn Europese afspraken die vaststellen aan welke eisen en voorwaarden een product moet voldoen. Dit maakt het mogelijk dat derden duidelijk weten aan welke eisen het product voldoet; vaak is het halen van een EN-norm een voorwaarde om de markt op te mogen.

Log 5 effectiviteit tegen micro-organismen

De Watter Desinfectie Vloeistof is door Eurofins BioPharma getest aan de hand van EN1276: een test die de effectiviteit van een desinfectiemiddel beoordeelt. In deze test is aangetoond dat Watter op 70% binnen 60 seconden volledig effectief is tegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli en Legionella pneumophila. Dit zijn micro-organismen die model staan voor de verscheidenheid van een breed spectrum. De behaalde score is 99,999%, ook wel Log 5 genoemd.

In-situ desinfectie wordt de norm

Met de recente Europese goedkeuring door ECHA in het achterhoofd wordt het steeds duidelijker dat in-situ desinfectie de norm gaat worden. Het is de nadrukkelijke wens vanuit zowel overheid als bedrijfsleven om duurzamer te desinfecteren. Het uitbannen van transport en verpakkingen (CO2) enerzijds en het gebruik van effectieve, biologisch afbreekbare desinfectantia anderzijds levert de in-situ technologie veel aandacht op uit zowel (voedings)industrie als gezondheidszorg.

Ontdek ons DAAS concept

Watter ideaal voor zorginstellingen, kantoren en publieke ruimtes