Overslaan en ga direct naar de inhoud

Lager celgetal en minder mastitisgevallen door schoon drinkwater

“Er zat altijd wel alg in de bakken en dat stond me tegen. Ondanks dat we geen aantoonbare gezondheidsproblemen hadden vond ik wel dat de productie achterwege bleef. We hebben daarom de waterkwaliteit aangepakt en sindsdien is de gezondheid en productie van de koeien verbeterd. Daarom kan ik andere melkveehouders van harte aanraden om ook het Watter-systeem op proef te nemen.”

Melkveehouder Johan Tietema houdt in Gees ongeveer 130 melkkoeien en 20 stuks jongvee. Samen met zijn vrouw en zoon verbouwen ze daarnaast maïs en gras op in totaal 57 hectare land. Tietema ziet zichzelf als een liefhebbende ondernemer: het bedrijf dient rendement te halen, maar hij kan ook genieten van een mooie koe.

De Drentse boer legt daarom veel aandacht op de welzijn van zijn veestapel. Nadat hij zelf een verhaal - als deze - van een collega melkveehouder had gelezen besloot hij tweeëneenhalf jaar geleden een proefperiode met het Watter systeem te doen om te zien of het schone water zijn bedrijf vooruit kon helpen. Het apparaat is nooit meer van het bedrijf weggegaan.

Vaak een groene laag in de bakken en regelmatig verstoppingen

“In het begin wist ik niet wat ik ervan moest verwachten: schone bakken en helder water is een mooi gezicht, maar is er wel rendement van?” Het Watter-systeem produceert uit zout stroom en water een desinfectiemiddel dat in kleine hoeveelheid continu wordt toegevoegd aan het drinkwater van de koeien. Het is zeer effectief en tegelijkertijd veilig om te drinken. “ Ondanks dat we hier goed water uit de bron hebben groeien er toch allerlei kiemen in de leidingen. Vroeger moesten we zeer regelmatig de bakken schoonmaken en borstelen. Desondanks groeide er gauw een groene laag terug. ook merkten we bij de communicerende vaten dat leidingen verstopten door biofilm. Langzamerhand verbeterde de waterkwaliteit in de bakken, nadat het Watter-systeem was aangesloten. En opmerkelijker nog. de dieren doken met hun bek diep de bak in om te drinken, in plaats van het gelepel wat we gewend waren.”

Gezondere koeien en stijging in productie

Na iets meer dan een maand bleek ook uit onafhankelijke wateronderzoek dat de bakken volledig vrij waren van schadelijke kiemen en sindsdien zijn gebleven, zoals getoond in de tabel hieronder. “Al snel merkten we ook dat de koeien in hun gezondheid verbeterden, met name het zakken van het celgetal en een vermindering van het aantal mastitisgevallen. Daarna volgde de productie ook, alhoewel ik daarbij zoals elke boer zal aantekenen dat het voer daar ook een belangrijke rol bij speelt.”

  Totaal kiemgetal (kve/ml)
  12-2-2019 (voor Watter) 27-3-2019 (met Watter) 15-7-2021 (met Watter)
Drinkbak 1 92.000 0 0
Drinkbak 2 13.200 0 0

Tabel: drinkwaterkwaliteit voor Watter, na ingebruikname Watter en 2,5 jaar later.

Minder schoonmaken is meer tijd voor belangrijke zaken

“Voorheen moesten we zeker twee à drie keer per week de bakken goed schoonmaken, niet alleen de voerresten eruit, maar ook het slijm weg poetsen. Dat hoeft nu niet meer.“ Het feit dat de melkveehouder dankzij het Watter-systeem geen omkijken heeft naar zijn waterkwaliteit zorgt ervoor dat er tijd is om andere verbeteringen door te voeren: “Zo’n twee jaar geleden zijn we ook begonnen met drie keer daags melken. Dit is arbeidsintensiever, maar helpt de uiergezondheid verder vooruit. We signaleren symptomen eerder en door de afname aan ziekte kunnen we koeien sneller en beter individueel behandelen. Hoe meer tijd we daaraan kunnen besteden, hoe beter.”

Ontdek het zelf

Ook een Watter systeem op proef?

Wilt u ontdekken of een Watter systeem ook de problemen op uw melkveebedrijf kan oplossen? Neem snel contact op en vraag een proef aan!