Overslaan en ga direct naar de inhoud

Meer plezier en productie

Op melkveebedrijf Van der Ham-Jansen in het Zuid-Hollandse Nieuwland verzorgen vader Aart en zoon Willem 85 melkgevende koeien met bijbehorend jongvee. Ervaring wordt aangevuld met nieuwe inzichten, waardoor het bedrijf bovengemiddeld weet te presteren. Sinds september 2017 hebben ze een extra stap gezet met behulp van het Watter systeem.

‘We waren ervan overtuigd dat ons grondwater goed was.’ vertelt Willem, ‘Tot ik er tijdens een studieclub bijeenkomst op werd gewezen dat we nog nooit in de drinkbakken zelf hadden gemeten.’ Van der Ham senior vult aan: ‘Je weet eigenlijk niet beter als melkveehouder. De KKM-controles waren altijd oké, maar na plaatsing van de Watter machine waren de drinkbakken binnen enkele dagen brandschoon.’

Gezondere koeien

Niet alleen is het water nu kraakhelder, de koeien zijn duidelijk gezonder. Het celgetal is tot onder de 100 gezakt en dit jaar waren er slechts 3 mastitiskoeien. Dat scheelt in de medicijnkosten, er hoeft minder melk weggegooid te worden en bovenal levert dit veel werkplezier op. ‘De dames ogen gezonder en gedragen zich er ook naar.’ zegt Aart. ‘De melkproductie is sinds Watter én nieuwe diepstrooiselboxen met 3 kg per koe per dag gestegen.’

Bij het familiebedrijf is er altijd oog voor verbetering. Naast het drinkwater is er daarom onder meer geïnvesteerd in nieuwe ligboxen. Aart en Willem zijn ervan overtuigd dat ontwikkelingen nodig zijn in de moderne melkveehouderij.

‘Zonder deze investeringen hadden we nu minder resultaat gehad. De KKM controle zet je op het verkeerde spoor omdat je niet in de drinkbak meet. We zien duidelijk verschil in drinkbakken en in de stal. We melken nu ruim 10.000 liter melk en dit stijgt nog steeds. Daarom raden andere veehouders aan om uit de drinkbak te meten én vervolgens actie te ondernemen.’

Microbiologische kwaliteit von het water

Datum 

E.coli (kve/ml) Totaal kiemgetal (kve/ml
8 september 2017
Zonder Watter
>30 >300.000
29 september 2017
Met Watter
0 <100